مطالب توسط modir

علت نامگذاری روز برنامه نویس | ۱۳ سپتامبر چه روزی است

روز برنامه نویســـــــان مبارک .::. سلام روز ۲۵۶ام هر سال (معادل عدد ۱۰۰ در مبنای شانزده) مطابق با ۱۳ سپتامبر (۱۲ سپتامبر در سال های کبیسه) به عنوان روز برنامه نویسان نام گرفته است. روسیه اولین کشوری بود که این روز را به عنوان روز برنامه نویس به رسمیت شناخت و پس از آن کشورهای […]